Hardangerbroen

Ny hengebro i 2013

Kjøretiden mellom Oslo og Bergen har blitt betydelig mindre når fergeforbindelsen over Hardangerfjorden nå har blitt erstattet av en ny hengebro.

Vi har utført stål- og monteringsarbeidet på broforbindelsen for Statens Vegvesen.

Den lengste broen i Norge

Hardangerbroen har blitt den lengste broen i Norge og har fått to veibaner samt én sykkel-/gangsti. Med en totallengde på 1.380 meter og et hovedspenn på 1.310 meter har den blitt 95 meter lenger enn Golden Gate Bridge, men kortere enn Storebæltsbroen i Danmark, som har et spenn på 1.624 meter.

Nytt norsk landemerke

Broen, som er designet av norske Forum Arkitekter, har blitt et nytt norsk landemerke med sine to høye betongtårn på 200 meter og en stålkonstruksjon som synes å sveve i luften og forbinder fjellene over fjorden.

Stål- og monteringsarbeidet

Betong- og tunneljobben ble utført av norske entreprenører, mens vi stod for stålleveranse.

I alt har det blitt montert mer enn 14.000 tonn stål i broen, hvorav bærekablene alene veier 6.400 tonn.

Selve monteringen av stålet begynte i 2011, når betongsøylene og arbeidet med å anlegge veier og tunneler var ferdig bygd.

Infrastruktur

Broer, tunneler og anleggsbetong - vi har stor erfaring med alle oppgaver innenfor infrastruktur over hele verden.

Les mer

vannbygg

Vannbygning

Skal du anlegge et havnebygg eller en annen form for vannbygning, kan du med fordel kontakte oss.

Les mer

Taksebaner på Thule Airfield

En taksebane er de arealene ved en lufthavn som forbinder rullebanene med hangarer, terminaler og andre fasiliteter.

Les mer om prosjektet